Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Soczówka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kaper Łukasz Soczówka (ul. Sztutowska 21A, 80-722 Warszawa), NIP: 7962873048, REGON: 147163159 (dalej Hotel Kaper);
  2. Może się Pani/Pan skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres: kapergdansk@gmail.com .
  3. Pani/Pana dane osobowe przekazane w powyższym formularzu przetwarzane będą w celu przekazywania informacji handlowych przez Hotel Kaper, w formie elektronicznej, na podstawie Pani/Pana powyższej zgody, tj. w trybie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Hotelu Kaper;
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Pani/Pana dane osobowe przekazane w powyższym formularzu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia korespondencji rozpoczętej za pośrednictwem powyższego formularza kontaktowego
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wskazania adresu email uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość;”